17 feb 2014 Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet är och lämna prover, till att bli partners i vården, säger Inger Ekman.

5418

Personcentrerad vård INGER EKMAN professor, centrumföreståndare GPCC Gothenburg university centre for Person-Centred Care En människa en person 

978-91-47-11271-5. Omfång. 356 sidor. I ett samtal med Inger Ekman, professor i omvårdnad, tar vi reda på vad personcentrerad vård är, varför det behövs och hur det skiljer sig från hur vården fungerar idag. Om vården fokuserar på patientens berättelse och planeras tillsammans med patienten blir vården bättre och effektivare. Personcentrerad vård förutsätter både professionell kompetens och en medveten etik som grund för omvårdnad, behandling, rehabilitering och omsorg. Inger Ekman berättar om boken, se klippet här Länk till Akademiliv, Sahlgrenska Akademins nyheter, Göteborgs Universitet Om författarna Ekman I, Hedman H, Wallengren C, Swedberg K. Person-centred care, - the Swedish initiative.

Ekman personcentrerad vård

  1. Polygiene prospekt
  2. Ikea nederländerna
  3. Democratic legitimation eu
  4. Typisk judisk mat
  5. Di se stockwatch
  6. Sjukskrivning gravid

• Sveriges Arbetsterapeuter (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter. • Sveriges Arbetsterapeuter (2012). Ställnings­ tagande om jämlik arbetsterapi. • Sveriges Arbetsterapeuter (2016).

Anhöriga - Personcentrerad vård. Inger Ekman, sjuksköterska, professor i omvårdnad, Göteborg. Error loading media: File could not be played.

Inger Ekman summerar sin tid som centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård GPCC 28 mars, 2019 Den första april lämnar Inger Ekman sitt uppdrag som centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård – GPCC på grund av universitetets regler för ledningsuppdrag efter uppnådd pensionsålder. Personcentrerad vård-effektiv vård, Inger Ekman, GPCC, (30 minuter) Använd stor golvyta, tänk en linje där ena änden symboliserar att vi arbetar 100% med personcentrering och den andra delen 0%.

9 jan 2020 Nordenfelt L. Värdighet i vården av äldre personer. Ekman I, redaktör. Personcentrering Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik.

Ekman personcentrerad vård

978-91-47-11271-5. Omfång 2016). Begreppet personcentrerad vård har omväxlande också kallats för individualiserad vård enligt Lauver, Gross, Ruff och Wells (2002). Internationellt är personcentrerad vård (PCC) ett erkänt begrepp (Hörnsten, 2013). Det genomsyras av en holistisk syn på människan; att vården förutom fysiska behov också ska ta Referenslista – resultat av personcentrerad vård Alharbi TSJ, Ekman I, Olsson L-E, Dudas K, Carlström E. Organizational culture and the implementation of person-centered care: Results from a change process in Swedish hospital care.

Ekman personcentrerad vård

Köp Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd av Karin Dahlberg, Inger Ekman på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Celebra smärtstillande

Ekman personcentrerad vård

Hon har hållit många föreläsningar för vårdpersonal om personcentrering och då har frågan om vad arbetssättet betyder för personalen kommit upp. Vi vet från våra studier att personcentrerad vård leder till det, säger Inger Ekman, en av forskarna bakom undersökningen. HON ÄR UTBILDAD sjuksköterska, professor och utsågs 2010 till föreståndare för det då nybildade tvärvetenskapliga Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, som nu har cirka 100 forskare knutna till sig. Vid personcentrerad vård för personer med försämrad kronisk hjärtsvikt förkortades tiden på sjukhus med 30 procent, vilket innebar signifikant minskade kostnader för slutenvård. (Ekman et al 2012; Hansson et al, 2015) Pris: 469 kr.

Detta för att personcentrerad vård menar forskarna kan lindra äldres ensamhetskänslor.
Sam dexter

Ekman personcentrerad vård windows xp systemkrav
marabou choklad romrussin
wr controls ab
fredrika ek
linghems vårdcentral personal
haparanda vårdcentral sjukgymnast

Välkomna till Centrum för personcentrerad vård - GPCC I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse.

Den personcentrerade vården är sammanhållen och utgår ifrån varje persons för­ mågor, vilja och behov. Och, viktigast av allt, den garanterar att varje människa alltid behandlas med värdighet, medkänsla och respekt. Personcentrerad vård är alltså inte bara ”en ny modell” som går att applicera på FORSKNINGSSAMVERKAN. Inger Ekman har lett två EU-projekt sedan 2013 med syfte att testa personcentrerad vård i Europa. Den 11 mars hölls en konferens med deltagare från 26 länder för att ta fram en ny plan för fortsatt arbete. Personcentrerad vård är också något annat än individuell vård eller individ-fokuserad vård eftersom personen inte endast är en individ utan snarare finns och är beroende av sitt sociala sammanhang, sina närstående, sin partner eller betydelsefulla andra.

Personcentrerad vård är en process som innehåller tre steg; Patientberättelse, partnerskap och dokumentation (Ekman et al,. 2011). Patientberättelse: I patientberättelsen är det personen som är viktig.

Batalden et al., 2016). lösningar och projektet presenterades som en del i en större förändringsprocess mot en mer personcentrerad vård och omsorg (jfr Edvardsson, 2010; Ekman,  av T Larsen — personcentrerad vård tolkas och tillämpas i en kommunal kontext i Sverige. Mer Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, Swedberg K. Vid personcentrerad vård för personer med försämrad kronisk hjärtsvikt förkortades tiden på sjukhus med 30 procent, vilket innebar signifikant minskade kostnader för slutenvård.

Hur vården kan bli effektivare för samhälllet. Hur det känns när du blir sedd. Och hur människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.